Problemstilling knyttet til læringsmål i pedagogikk og samfunnsfag

Under hele arbeidet med dette prosjektet har vi som gruppe vært veldig opptatte av at læringsmål i pedagogikk og samfunnsfag har kunne knyttes med vårt tema og vår problemstilling.

Vi kan ta for oss pedagogikk faget først. Her vil noen av temaene i faget for dette semesteret være; barnehagens kulturelle innhold, barn med ulik kulturell bakgrunn, og, identitet. Det er selfølgelig andre temaer i faget, men dette er de temaene som vi kan knytte direkte opp til problemstillingen og temaet vårt.

Under prosjektarbeidet har vi sett på de ’’norske’’ barnehagenes og de samiske barnehagenes innhold. Vi har fått et innblikk i hva slags ’’kultur’’ som er å finne i de forskjellige barnehagene, og hvordan barnehagene hjelper barna med å ta vare på sin identitet (samisk eller norsk). Slik har vi gått igjennom temaene barnehagens kulturelle innhold, og identitet.

Resultatet av observasjon/informasjon viste lite kjennskap om samer blant ’’norske’’ barn. I dialog med den samiske pedagogen Maré, kom vi frem til at samisk kultur kan lett introduseres i barnehagen ved hjelp av musikk, sanger, drama, fortellinger osv. Hun meddelte mange ideer om hvordan innføringen kan skje, alt etter alder, kjønn osv. Her fikk vi holdt enda et læringsmål;

’’Studenten skal skaffe seg kunnskaper og erfaring om hvordan planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter for og med barn...’’

I samfunnsfag vil vi finne temaer som sosial og kulturell ulikhet, likeverd, og lokalsamfunnets historie, kultur, tradisjoner og arbeidsliv. Å diskutere kulturell ulikhet med barn i barnehagen har nærmest blitt en selvfølge, ettersom antall innvandrerbarn har økt i barnehagesektoren. Pedagogens rolle er dermed viktig og vil hjelpe barna å få en fortåelse for ulike tradisjoner og levesett, også det samiske. Dette er jo et læringsmål i seg selv;

’’Studenten skal få forståelse for ulike tradisjoner og levesett...’’